Algemene verkoopvoorwaarden

BIJZONDERE EN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


SPECIALE VERKOOPVOORWAARDEN


Aankomst: Aankomst is vanaf 16.00 uur.

Vertrek: Vertrek zal voor 10.00 uur zijn en de huur moet in goede staat zijn voor de aankomst van de volgende vakantiegangers

Uw accommodatie: Bij vertrek zal de vakantieganger de woning schoon en netjes achterlaten (oppervlakken, ramen, stof, keuken, huishoudelijke apparaten, badkamers, d.w.z. een volledige schoonmaak, bedden moeten opgemaakt zijn); Alle accommodaties zijn rookvrij

Optionele schoonmaak:Optioneel kan een schoonmaakpakket bijgeboekt worden aan de prijs van € 75,- (De afwas en het schoonmaken van de keuken blijven echter uw verantwoordelijkheid, evenals de barbecue.) Bij niet-naleving wordt er een forfaitair bedrag ingehouden. de borg (95 €)

Uw borg: deze wordt binnen 7 dagen na uw vertrek aan u terugbetaald

Schade: De klant moet eventuele schade of breuk melden bij vertrek. Anders behouden wij ons het recht voor om de volledige aanbetaling af te trekken

De klant (minimaal 25 jaar): aanvaardt de huurvoorwaarden uitsluitend voor vakantiedoeleinden. Hij aanvaardt de regels van het vakantiepark door zich ertoe te verbinden geen activiteiten te ondernemen die schadelijk, hinderlijk of ongezond kunnen zijn voor de buurt. Bij vertrek vóór de afgesproken datum kan geen restitutie plaatsvinden.

Exacte bezetting: de bezetting van de accommodatie is beperkt tot het aantal personen dat bij boeking is opgegeven. Er kunnen niet meer bewoners zijn dan bedden.Wij behouden ons het recht voor om het contract te beëindigen in geval van bewezen kwaadwilligheid van de klant.

Kosten: Water- en gaskosten zijn bij de huurprijs inbegrepen. Elektriciteitskosten zijn extra en worden bij vertrek betaald (op basis van € 0,35/kwh vanaf 01/01/2022)

Toeristenbelasting: te betalen volgens de geldende tarieven: accommodatie zonder classificatie 5% (tarief toegepast op de kosten van de nacht, te betalen door elke volwassene en met inachtneming van het plafond van € 1,50 per volwassene per nacht)

Huisdier: acceptatie op aanvraag. Europees paspoort en actuele vaccinaties (honden die als gevaarlijk worden beschouwd, zijn ten strengste verboden). In het park moet elk dier aangelijnd zijn. Per dier wordt een toeslag van € 15 gevraagd. Niet alle accommodaties accepteren dieren op besluit van de eigenaren. Daarom staat er ""geaccepteerd op aanvraag""

Aanvullende huurvoorwaarden van toepassing op Villa Tina:

- De klant is verantwoordelijk voor de veiligheid van het zwembad. De veiligheidsafdekking en/of het hek moeten gesloten blijven als het zwembad niet in gebruik is en er geen toezicht is van een volwassene.

- Alleen betalende gasten kunnen gebruik maken van het huis en het zwembad.

- Huisdieren zijn niet toegestaan.

- Feesten, muziek van buitenaf en geluidsoverlast zijn verboden.

- De klant dient eventuele schade of breuk bij vertrek te melden. Wij behouden ons het recht voor om het volledige bedrag van de borg in te houden als er schade wordt geconstateerd en niet wordt gemeld. De borg bedraagt € 500.

Overmacht / Annulering / Heraccommodatie: In geval van overmacht (schade aan de accommodatie, brand, enz.) zullen wij de gereserveerde accommodatie vervangen door een andere met dezelfde of betere kenmerken, afhankelijk van de beschikbaarheid, of zullen we het reeds betaalde totaalbedrag terugbetalen. betaald.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK IN DE VOLGENDE GEVALLEN:

Aansprakelijkheid toerekenbaar aan derden (vervoermiddelen, restaurants, sportevenementen, enz.)

Diefstal of schade veroorzaakt door derden.

Het gebruik van zwembaden, kinderruimtes en sportfaciliteiten van welke aard dan ook (bijvoorbeeld tennisbanen, voetbalvelden, enz.), valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Bouw- of wegwerkzaamheden in de buurt van de accommodatie als deze geluidsoverlast veroorzaken.

De onbeschikbaarheid van apparatuur die niet toebehoort aan SASU GVR17/ETANG VALLIER RESORT.

DIVERSEN: Deze voorwaarden vormen het contract tussen u en de eigenaar van de accommodatie. Elke eigenaar heeft een commerciële overeenkomst getekend met SASU GVR17/ETANG VALLIER RESORT voor de marketing van hun eigendom.VERKOOPVOORWAARDEN

1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door onze vestiging, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en het toezicht op de reservering tussen de contracterende partijen. De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief, toegankelijk op ons reserveringsplatform, te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online via ons reserveringsplatform worden gemaakt.

2. Reservering  

De klant kiest de diensten die op ons reserveringsplatform worden aangeboden.Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en reserveringsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op ons reserveringsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te kunnen maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij in dit verband niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.

3. Boekingsproces

Reserveringen gemaakt door de klant gebeuren via de elektronische reserveringsvoucher die online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering de op de voucher of reserveringsaanvraag gevraagde gegevens in te vullen. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten omvat de reserveringsprocedure het invoeren van de bankkaart in geval van een aanvraag tot garantie of vooruitbetaling, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief. van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

4. Bevestiging van ontvangst van de reservering

Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van een online reservering geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, informatie over naar de dienst na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant klachten kan indienen.

5. Annulering of wijziging door de klant

De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het Consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het Consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. Vooraf betaalde bedragen, zoals de borgsom, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt de prijs vermeld in de verkoopvoorwaarden. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij het etablissement worden gedaan, waarvan de telefoongegevens worden vermeld in de per e-mail verzonden reserveringsbevestiging. Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval kosteloos of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.

6. Consumptie van de dienst

In overeenstemming met de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiertoe wordt de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen, zodat kan worden gecontroleerd of hij/zij het politieformulier al dan niet moet invullen. Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat de vestiging de klant vraagt de vestiging te verlaten zonder enige schadevergoeding en/of zonder enige restitutie indien reeds betaald is. Voor inrichtingen met een intern reglement aanvaardt de klant deze regels en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren. Bij niet-naleving door de klant van één van de bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement is de vestiging verplicht de klant uit te nodigen de vestiging te verlaten zonder enige schadevergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien reeds een regeling is getroffen. voerde uit.

7. Aansprakelijkheid

De foto's op ons reserveringsplatform zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er verschillen optreden tussen het tijdstip van reservering en de dag van de reservering. verbruik van de dienst. De vestiging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, veroorzaakt door de derde partij, als gevolg van de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid van toegang tot de website , inbraak van buitenaf, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is geautoriseerd door de bank van de houder. Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen laatstgenoemde.

8. Klachten

Klachten met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.

9. Prijs

De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden vóór en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de handelsvaluta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het reserveringsplatform. Als het etablissement wordt gedebiteerd in een andere valuta dan die is bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, moeten worden betaald in de lokale valuta van het etablissement, tenzij er ter plaatse speciale regelingen zijn aangegeven. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen.Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, weergegeven op de tarievenpagina, moeten rechtstreeks ter plaatse aan het etablissement worden betaald. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het tarief dat van toepassing is op de BTW zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum. Elke wijziging of introductie van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten worden automatisch weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.

10. Betaling

De klant communiceert zijn bankgegevens als garantie voor de reservering, behalve onder speciale voorwaarden of tarieven, per creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, enz., afhankelijk van de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement) door rechtstreeks aan te geven: in het daarvoor bestemde gebied (toegang beveiligd door SSL-codering), het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum ervan (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van consumptie van de service) en het visuele cryptogram. De betaling wordt tijdens het reserveren bij de accommodatie afgeschreven via een overschrijving of betaallink. Bij reservering is een aanbetaling van 30% vereist en het saldo 30 dagen voor aankomst. De vooruitbetaling is slechts een garantie in afwachting van de overdracht. In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd – klant niet aanwezig) van een reservering, zal het etablissement geen restitutie verlenen. Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen.De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. De betaalkaart kan om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, toegangsfout, enz. In geval van een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging om bevestig uw reservering en betalingswijze. Bij een tarief met online vooruitbetaling wordt het vooruitbetaalde bedrag, zijnde de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking. Sommige bedrijven kunnen facturen/nota's elektronisch genereren; het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het internetadres dat door het bedrijf is opgegeven.

11. Respect voor privacy

De klant wordt op elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte gegevens zijn bestemd voor de vestiging, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder aanbieders van onlinebetalingen). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen, op voorwaarde dat deze mededeling verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de activiteiten die op elloha.com zijn uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland die geen adequate bescherming van persoonsgegevens kennen in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Sterrenbeeld SAS / Streep.com in hun professionele hoedanigheid, hebben zich ertoe verbonden alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens voor genoemde gegevensoverdrachten te respecteren.

12. Bewijsconventie

Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals het aanvaarden van deze algemene voorwaarden en de voucher of reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Geautomatiseerde gegevens bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.

13. Overmacht  

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen, die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Overmacht of toevallige gebeurtenissen worden doorgaans erkend door de jurisprudentie van Franse hoven en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de last van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

14. Geschillenbeslechting

Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het recht van het land van vestiging van toepassing, zonder enige dwingende beschermingsbepalingen in de weg te staan die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woonachtig is.

15. Volledigheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of reserveringsaanvraag geven uitdrukking aan het geheel van de verplichtingen van de partijen. Er kunnen geen door de klant gecommuniceerde algemene of specifieke voorwaarden in deze algemene voorwaarden worden geïntegreerd. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de reserveringsvoucher en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen op de reserveringsvoucher de enige die van toepassing zijn op de verplichting in kwestie. Deze algemene internetverkoopvoorwaarden kunnen door de vestiging te allen tijde worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet.Zodra deze online wordt geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.


Bijgewerkt op 12-02-2023